Gå til hovedindhold

ViSP Kommunikationscenter

ViSP kommunikationscenter er et samarbejde mellem Faxe, Vordingborg og Næstved Kommuner. Vi tilbyder specialiseret undervisning til mennesker med vanskeligheder inden for sprog, tale og stemme, kognitive vanskeligheder, følgevirkninger efter hjerneskade, hjernerystelse, ordblindhed, hørevanskeligheder, svære læse-/skrive-/regnevanskeligheder, psykosociale vanskeligheder samt behov for it-baserede kommunikationshjælpemidler.

Relevante artikler

Indhold

  Hvem er ViSP?

  ViSP er et kommunikationscenter, der tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning til personer med

  • Vanskeligheder inden for sprog, tale, og stemme
  • Kognitive vanskeligheder
  • Følger efter en erhvervet hjerneskade
  • Følger efter hjernerystelse
  • Vanskeligheder i forhold til hørelse
  • Ordblindhed og talblindhed
  • Psykosociale vanskeligheder i forbindelse med uddannelse eller arbejdsmarked
  • Behov for IT-baserede kommunikationshjælpemidler mv.

  ViSPs tilbud er til borgere i Faxe, Vordingborg og Næstved Kommuner. Tilbuddene finansieres via en abonnementsordning og er derfor uden omkostninger for borgere i de tre samarbejdskommuner.

  Medarbejderne er specialuddannede til at varetage ViSPs opgaver.

  Samarbejdsaftaler: 

  ViSP leverer logopædisk indsats på:

  • Nykøbing Falster Sygehus
  • Center for Neurorehabilitering Næstved (CNN).
  • Kildebo Center for Neurorehabilitering Faxe

  ViSP arbejder efter:

  Lov om specialundervisning for voksne.

  Serviceloven - Særligt § 112 om hjælpemidler og § 113 om forbrugsgoder

  ViSP er en del af sammenslutningen af Danske Tale-, Høre- og Syninstitutioner (DTHS).
  DTHS er en landsdækkende paraplyorganisation af institutioner, der leverer specialpædagogiske og rehabiliterende indsatser for borgere med funktionsnedsættelser på det kommunikative område.

   

  ViSP har abonnementsaftaler med Faxe, Vordingborg og Næstved Kommuner om levering af kompenserende specialundervisning for voksne. Det er muligt at tilkøbe ydelser udenfor abonnementet 

  Herudover har ViSP indgået aftaler om levering af ydelser, der ikke er indeholdt i abonnementsaftalen, som indtægtsdækket virksomhed.

  Kursusvirksomhed

  Vi har mange muligheder for ligeledes at sammensætte et kursustilbud til fx uddannelsesinstitutioner, virksomheder og institutioner, der beskæftiger sig med hjerneskaderehabilitering eller møder borgere med følgevirkninger efter erhvervet hjerneskade.

  Specifikt tilbyder vi MODAK-kursus til talepædagoger med erfaring inden for afasiundervisning.
  MODAK (MODalitets-AKtivering) er et intensivt tysk undervisningsprogram, der ved inddragelse af alle fire modaliteter LÆSE-SKRIVE-TALE-FORSTÅ opnår en forøgelse af de elektriske impulsaktiviteter i hjernen.

  Link til køb af MODAK-app

  Vi har stor fokus på at udvikle vores tilbud, så de er opdateret med den nyeste viden og tilpasset fremtidige behov.