Gå til hovedindhold

ViSP Kommunikationscenter

ViSP kommunikationscenter er et samarbejde mellem Faxe, Vordingborg og Næstved Kommuner.

Indhold

  Hvem er ViSP?

  ViSP er et kommunikationscenter, der tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning til personer med

  • vanskeligheder inden for sprog, tale, og stemme
  • kognitive vanskeligheder
  • følger efter en erhvervet hjerneskade
  • følger efter hjernerystelse
  • vanskeligheder i forhold til hørelse
  • ordblindhed, talblindhed og andre skriftsproglige vanskeligheder
  • psykosociale vanskeligheder i forbindelse med uddannelse eller arbejdsmarked
  • behov for IT-baserede kommunikationshjælpemidler mv.
  Målgruppen er personer over den undervisningspligtige alder med fysisk eller psykisk handicap, der som følge af funktionsnedsættelser har behov for særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning. ViSPs tilbud er til borgere i Faxe, Vordingborg og Næstved Kommuner. Tilbuddene finansieres via en abonnementsordning og er derfor uden omkostninger for borgere i de tre samarbejdskommuner.

  Medarbejderne er specialuddannede til at varetage ViSPs opgaver.


  ViSP leverer desuden logopædisk indsats på:

  • Nykøbing Falster Sygehus

  • Center for Neurorehabilitering Næstved (CNN)

  ViSP arbejder efter:

  Lov om specialundervisning for voksne.

  Serviceloven - Særligt § 112 om hjælpemidler og § 113 om forbrugsgoder

  Der er fri henvisningsret til ViSP, hvilket betyder, at alle borgere i medlemskommunerne kan henvende sig direkte til ViSP. Ligeledes kan sagsbehandlere, læger, pårørende og andre samarbejdspartnere rette henvendelse til ViSP på borgerens vegne. Henvisningen kan ske via vores selvbetjeningsside, hvorefter borgeren vil blive kontaktet inden for 15 hverdage.

  Hvis der er spørgsmål til henvisningsskemaet, så ring gerne på 5588 6900. Det er vigtigt, at ViSP sammen med henvisningsskemaet modtager alle oplysninger i sagen. Det kan være relevante journalnotater om sygdomsforløbet fx scanningsresultater af hjernen, genoptræningsplan, neuropsykologisk undersøgelse mm.

   

  ViSP er en del af sammenslutningen af Danske Tale-, Høre- og Syninstitutioner (DTHS).
  DTHS er en landsdækkende paraplyorganisation af institutioner, der leverer specialpædagogiske og rehabiliterende indsatser for borgere med funktionsnedsættelser på det kommunikative område.

   

  ViSP har abonnementsaftaler med Faxe, Vordingborg og Næstved Kommuner om levering af kompenserende specialundervisning for voksne. Det er muligt at tilkøbe ydelser udenfor abonnementet 

  Herudover har ViSP indgået aftaler om levering af ydelser, der ikke er indeholdt i abonnementsaftalen, som indtægtsdækket virksomhed.

  Se aktuelle tilkøb og kurser her