Gå til hovedindhold

Sådan får du nye høreapparater

Find ud af hvordan du får nye høreapparater, enten gennem en offentlig høreklinik, puljeordning hos en ørelæge eller et privat hørecenter.

Indhold

  Du kan blive skrevet på venteliste på en offentlig høreklinik på følgende måde:

  Du skal henvende dig til en privatpraktiserende ørelæge, der vil vurdere, om du kan blive henvist til høreapparatbehandling. Dette gælder kun første gang, du skal have høreapparater. Ved fornyelse af dine høreapparater kan du kontakte tidligere behandlingssted eller ViSP for et ansøgningsskema.

  Når du får høreapparat på en offentlig høreklinik, betaler Regionen alle udgifter til høreapparatbehandlingen. ViSP bidrager med opfølgning, service og pædagogisk efterjustering.

  Du kan som udgangspunkt få nye høreapparater hvert 4. år. Du kan blive skrevet på venteliste, når dine nuværende høreapparater er 3,5 år.

  Hvis du oplever forringet hørelse inden de fire år, skal din hørelse vurderes på ny. I de tilfælde skal der være en henvisning fra en speciallæge.


  Region Sjællands offentlige høreklinik er Hørecenter Sjælland, Lykkebækvej 12, 4600 Køge.

  Telefonnummer til Hørecenter Sjælland er 4732 3880
  Mandag - torsdag kl. 9-15 og fredag kl. 9-14

  Du kan se info om ventetider på www.venteinfo.dk

  Forudsat at du opfylder betingelserne for befordring eller befordringsgodtgørelse, vil du være omfattet af reglerne om befordring til og fra sygehusbehandling.

  Kontakt Hørecenter Sjælland for yderligere information.

  For at nedbringe ventetiden på de offentlige høreklinikker, har Region Sjælland indgået aftale med udvalgte ørelæger om, at de varetager høreapparatbehandlingen af borgere i en puljeordning.
  Puljeordningen indbefatter at alt i forbindelse med høreapparatbehandling foregår hos den pågældende ørelæge, herunder:

  • Høreprøve og undersøgelse
  • Udlevering af høreapparater
  • Ændring af øreprop
  • Service og efterjustering af høreapparatet i 4 år

  Hvis du er indbefattet af puljeordningen, kan du ikke få dine høreapparater justeret hos ViSP, men der er fortsat mulighed for undervisning i høreapparatbrug, afprøvning af høretekniske hjælpemidler, øvrig vejledning/rådgivning mm.

  Er det første gang du skal købe høreapparater i et privat hørecenter, skal du henvende dig til en privatpraktiserende ørelæge, der vil vurdere, om du kan blive henvist til høreapparatbehandling på et privat hørecenter. Dette er ikke et krav ved genudlevering af høreapparater.

  Før påbegyndt høreapparatbehandling skal du eller det private hørecenter på dine vegne søge Region Sjælland om bevilling til tilskud til høreapparater. Tilskuddet kan som udgangspunkt søges hvert 4. år.

  Vælger du at købe høreapparat i et privat hørecenter, kan der være omkostninger, som tilskuddet ikke dækker. Du skal selv betale beløbet ud over det offentlige tilskud. Dette gælder både i forbindelse med selve købet og den efterfølgende servicering.

  Der ydes ikke befordring eller befordringsgodtgørelse til behandling på privat hørecenter.

  Er du i tvivl eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Region Sjællands Patientvejledning på tlf. 7015 5001 eller på mailadresse patientvejledningen@regionsjaelland.dk