Gå til hovedindhold

Ordblind og talblind

Indhold


  Læsning og skrivning – fx dysleksi (ordblind)
  Matematik – fx dyskalkuli (talblind)

  Læse og skrivevanskeligheder

  Der kan være mange grunde til, at man oplever læse og skrivevanskeligheder. Nogen er ordblinde, andre har af forskellige årsager ikke fået lært sig at læse og skrive sikkert. På ViSP undersøger vi, hvad vanskelighederne handler om og kommer med anbefalinger til, hvordan man kan kompensere.

  Hvad er ordblindhed?

  Ordblindhed eller dysleksi er vanskeligheder med at lære at læse og skrive. Ordblindhed er en indlæringsvanskelighed, som skyldes langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde.
  Ofte – men ikke altid – finder man andre i familien med læsevanskeligheder, fx en forælder, en bror eller bedsteforældre, som har haft vanskeligt ved at lære at læse og skrive.

  Hvad kan ViSP tilbyde

  ViSP tilbyder ordblindeundervisning i samarbejde med VUC. Undervisningen er gratis.

  Undervisningen foregår på små hold á max seks deltagere og er individuelt tilpasset.
  Du vil lære om læse- og stavestrategier og du vil lære at bruge it- hjælpemidler på computer, telefon og lignende.

  For at være berettiget til ordblindeundervisning, skal du have lavet en ordblindeudredning. Du inviteres til en samtale og visitationstest til ordblindeundervisning. Herefter vurderes det hvorvidt, du skal udredes yderligere og efterfølgende kan tilbydes ordblindeundervisning.

  Er du fremmedsproget og har gået på Sprogskole, vil du få tilbudt en særlig test udarbejdet for fremmedsprogede. Testen hedder Dynamisk OrdblindeTest for fremmedsprogede (DOT).

   

  Vil du vide mere om ordblindhed?

  Vi har samlet nogle links til hjemmesider, der uddyber læse/stavevanskeligheder/ordblindhed.

  Tryk på følgende link, hvis du vil vide mere om ordblindhed:

  Matematikvanskeligheder

  Der kan være mange grunde til, at man oplever matematikvanskeligheder. Nogen er det man kalder talbinde, andre har af forskeligge årsager ikke fået lært sig matematik, det kan handle om en svær skolegang, andre vanskeligheder, som har indflydelse på matematikken eller lignende. På ViSP undersøger vi, hvad vanskelighederne handler om og kommer med anbefalinger til, hvordan man kan kompensere.

  Hvad er talblindhed?

  Talblindhed eller dyskalkuli er vanskeligheder ved basisforståelse for tal og simple regnestykker. Der opleves problemer med tidsfornemmelsen, højre-venstre, skemaer, rækkefølger.

  Tegn på dyskalkuli er:

  • du har svært ved at skrive eller forstå tal, for eksempel kan 112 blive til 10012
  • du har svært ved at huske tal
  • du har svært ved at anvende de fire regnearter
  • du har svært ved at lære den lille tabel
  • du regner langsomt
  • du regner på fingrene
  • du har problemer med at håndtere penge

  Hvad kan ViSP tilbyde?

  Hvis du oplever nogle af ovenstående vanskeligheder, så kan du kontakte ViSP. Du vil blive indkaldt til test og udredning og eventuelt et afdækkende forløb.