Gå til hovedindhold

Hvad kan jeg få hjælp til?

Læs mere om hvad du kan få hjælp til her

Indhold

  ViSP kan hjælpe dig med at finde løsninger til alternativ kommunikation og betjening og kan i den forbindelse bl.a. tilbyde dig:

  • Udredning af behov og ressourcer
  • Udvælgelse og afprøvning af løsninger
  • Hjælp til ansøgning hos de respektive instanser.
  • Hjælp til installation og tilpasning af udstyr
  • Instruktion og undervisning i brug af hjælpemidlet
  • Generel rådgivning og vejledning i forbindelse med alternativ kommunikation og betjening.

  Personlige hjælpemidler

  Hos ViSP udreder vi ift. behovet for personlige hjælpemidler (Serviceloven §112/§113).

  Der er fri henvisningsret, hvilket betyder at alle kan henvise sig selv eller andre.  

  Erhverv

  Har du behov for jobbevarende hjælpemidler (Lov om aktiv beskæftigelse) tilbyder ViSP afprøvning og anbefaling af de hjælpemidler, der er behov ift. at bevare tilknytningen til arbejdspladsen.

  Det er jobcentret, der har bevillingsmyndigheden og henvisningen skal derfor komme fra Jobcentret.

  Hos ViSP kan vi vejlede både arbejdstager og arbejdsgiver i forhold til ændringer på arbejdspladsen eller i arbejdsfunktioner, der kan kompensere for funktionsnedsættelsen.