Gå til hovedindhold

DLD

(Developmental Language Disorder) - udviklingsmæssig sprogforstyrrelse

Indhold

  Målgruppen er personer med varige vanskeligheder med at forstå, producere eller bruge det talte sprog. Sprogudviklingsvanskeligheder som følge af DLD  (Developmental Language Disorder).

  Formålet med undervisningen er at opnå indsigt i egne muligheder og kendskab til kompenserende strategier og/eller hjælpemidler.

  ViSP tilbyder:

  • Logopædisk udredning af de sproglige vanskeligheder med henblik på at afdække om der er tale om DLD
  • Skriftlig dokumentation/evaluering
  • Evt. Afprøvning af kommunikationshjælpemidler 
  • Rådgivning/vejledning
  • Rådgivning/vejledning af andre fagpersoner
  • Rådgivning og vejledning af pårørende