Gå til hovedindhold

IKT-hjælpemidler

Få hjælp til afprøvning og ansøgning af hjælpemidler, der kan støtte kommunikation og tilgængelighed samt undervisning i brugen af disse.

Indhold

  Har du brug for et alternativt kommunikationshjælpemiddel, kan vi tilbyde dig udredning, instruktion og undervisning i brugen af hjælpemidlet.

  Kommunikationshjælpemidler tilbydes til personer, der har et tab eller en nedsættelse i en kropslig eller mental funktion (funktionsnedsættelse).

  Dette kan fx være læse- og skrivevanskeligheder, en progredierende lidelse, medfødt eller erhvervet hjerneskade eller et bevægelsestab.

  I de fleste tilfælde er det muligt at kompensere for en kommunikativ funktionsnedsættelse ved hjælp af kompenserende strategier eller ved at benytte sig af (tekniske) hjælpemidler.

  Formålet med afprøvningen og undervisningen i brug af kommunikationshjælpemidler er, at du bliver mere selvstændig og får bedre mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med andre. 

   

  Alternative kommunikationshjælpemidler kan være følgende:

  Til personer med nedsat motorik, ordblindhed eller andre læse/skrivevanskeligheder findes der også en række hjælpemidler og metoder, som kan lette læse og skrivefunktionen på såvel computer som mobiltelefon.

  På computer er der mulighed for

  • Oplæsning af tekst på hjemmesider, indscannet tekst eller e-bøger
  • Skrivestøtte med ordforslag/oplæsning
  • Mulighed for diktering i stedet for skrivning

  På mobiltelefon eller tablet er der mulighed for

  • Apps man kan diktere til (tale til tekst)
  • Fotografering og højtlæsning af tekst (tekst til tale)
  • Oplæsning af SMS og E-mail

  Kommunikationsbøger er sammensat af symboler eller fotos, som repræsenterer ord eller sætninger fra din dagligdag. Der findes forskellige symbolsystemer, som varierer i kompleksitet. Symbolerne skal passe til dine ressourcer, så valgene bliver så enkle som muligt, og skal samtidig rumme udviklingsmuligheder. Kommunikationsbøger bruges på forskellige måder til at understøtte kommunikationen.

  KommunikationsPas er et lille hæfte med oplysninger om personens måde at kommunikere.

  Hæftet kan sikre, at vigtige informationer bevares og videregives, hvis personen skal gennemgå miljøskift og andre overgange i dagligdagen.

  En talemaskine er indrettet, så billeder og ord ledsages af tale. Ord og sætninger afspilles, når du aktiverer symboler eller bogstaver på taster eller skærm. Betjening kan ske ved at trykke direkte på det, du vil sige. Alternativt kan du have en enkelt kontakt, som udløses ved blink med øjet eller anden svag motorisk handling.

  Computeren kan via særlige programmer omdannes til et kommunikationshjælpemiddel. Der kan arbejdes med skriftsprog eller særlige kommunikationstavler, som giver output i form af tekst eller tale. Programmerne styres gennem tastatur, mus eller andre muligheder for betjening.

  Hvis du har fysiske eller kognitive begrænsninger, kan computer mv. betjenes med enkeltkontakter, specielle mus eller tastaturer, hovedmus eller øjenstyring.

  Vi vejleder i hjælpemidler, der hjælper med tid og struktur til dig der har vanskeligheder i form af nedsat hukommelse samt manglende fornemmelse for tid, struktur, planlægning og overblik.

  Hjælpemidler kan fx være en app eller en visuel og digital aktivitetskalender, der er særligt udviklet til personer med kognitive vanskeligheder. Hjælpemidlet kan være med til at skabe struktur og overblik.