Gå til hovedindhold

Andre indlæringsvanskeligheder

.

Indhold

  ‎Der kan være mange årsager til, at man oplever vanskeligheder med indlæring, tænkning og kognition.

  Man kan have en diagnose, der påvirker hukommelse, forarbejdningshastighed, forståelse, overblik og problemløsning. Man kan også have en historik med omsorgssvigt eller langvarigt bekymrende skolefravær. Samlet kan dette have ført til at man fx har vanskeligt ved at deltage i almindelig undervisning på et uddannelsessted.

  Målgruppen er typisk unge og voksne med en eller flere af følgende problematikker:
  personlighedsmæssige, psykiatriske, psykiske, sociale og kognitive vanskeligheder. 

  ViSP tilbyder individuelt tilrettelagt undervisning, som kan afvikles som ene – eller holdundervisning. Der er typisk tale om et kortere forløb, hvor vi tager højde for den enkeltes aktuelle funktionsniveau.

  Undervisningen har til hensigt at øge funktionsniveauet i forhold til fremtidig uddannelse og arbejde via forskellige læringsstrategier. Dette kan være undervisning i at indgå i en læringssituation, fx at møde frem til undervisning, at deltage aktivt i samspil med andre, at kunne modtage undervisning og fastholde opmærksomheden, også når det er svært, samt at kunne fastholde en struktur og selv skabe overblik over opgaver. Undervisningen kan indeholde dansk- og matematikfaglige elementer.

  Specialpædagogisk udredning

  På ViSP tilbyder vi at lave en specialpædagogisk udredning der afdækker, om ViSP har et tilbud, der passer til dig ud fra dine behov, potentialer og vanskeligheder. Det kan være vanskeligheder, der har betydning for din hverdag og din jobsituation.
  Du vil blive inviteret til en samtale, hvor formålet er at danne et billede af din aktuelle situation. Du er velkommen til at tage en pårørende, en støtteperson eller en anden relevant person med til samtalen.

  Kognitiv screening/udredning

  Den kognitive screening bliver foretaget med henblik på at afdække borgerens funktionsniveau i forhold til eventuelle vanskeligheder, læringspotentialer og ressourcer. Der bliver udarbejdet specialpædagogiske anvisninger ud fra borgerens behov til brug i dennes hverdag samt videre uddannelses- og/eller arbejdsforløb.
  Der kan tilbydes et kognitivt forløb.