Gå til hovedindhold

Udvikling og læring

Få hjælp til at håndtere og kompensere for bl.a. opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD og dyskalkuli

Relevante artikler

Indhold

  Har du vanskeligheder med:

  • Opmærksomhed, koncentration, hukommelse og struktur (Kognition)
  • Psykisk sårbarhed der forhindrer dig i at finde fodfæste i forbindelse med uddannelse eller arbejdsmarkedet
  • Læsning og skrivning – fx dysleksi (ordblind)
  • Matematik – fx dyskalkuli (talblind)

  -tilbydes du udredning og et afdækkende undervisningsforløb individuelt eller i gruppe.

  Vi har et tæt samarbejde med din sagsbehandler og uu-vejleder og i samarbejde med dig, rådgiver og vejleder vi din arbejdsplads eller dit uddannelsessted.
  Har du pårørende eller nære netværk du ønsker med i samarbejdet, er de velkomne.

  ViSP tilbyder undervisning og individuel rådgivning og vejledning i forhold til borgere, der har behov for hjælp og støtte og til at få hverdagen til at fungere i forhold til den eller de funktionsvanskeligheder, borgeren har. Det kan være i uddannelse, job eller i dagligdagen.

  Undervisning kan være i form af kortere eneforløb eller holdforløb. Efter behov har vi holdforløb i forhold til fx matematikvanskeligheder og kognitive vanskeligheder, såsom ressourceforvaltning, struktur, hukommelse og opmærksomhed samt identitet.

  Rådgivning og vejledning kan være i form af støtte til at få overblik samt strukturer i hverdagen. Målet er, at den enkelte opnår erkendelse, tryghed i og mestring af de områder, hvor der er vanskeligheder.

  ViSP kan samarbejde med borgerens netværk omkring rådgivning og vejledning.

  Specialpædagogisk udredning

  ViSP tilbyder at lave en specialpædagogisk udredning som afdækker, om ViSP har et tilbud, der passer til dig ud fra dine behov, potentialer og vanskeligheder. Det kan være vanskeligheder, der har betydning for din hverdag og din jobsituation.
  Du vil blive inviteret til en samtale, hvor formålet er at danne et billede af din aktuelle situation. Du er velkommen til at tage en pårørende, en støtteperson eller en anden relevant person med til samtalen.

  Kognitiv screening/udredning

  Den kognitive screening bliver foretaget med henblik på at afdække borgerens funktionsniveau i forhold til eventuelle vanskeligheder, læringspotentialer og ressourcer. Der bliver udarbejdet specialpædagogiske anvisninger ud fra borgerens behov til brug i dennes hverdag samt videre uddannelses- og/eller arbejdsforløb.
  Der kan tilbydes et kognitivt forløb.

  Faglig udredning

  ViSP udreder fagligt i forhold til dysleksi/ordblindhed efter lov om ordblindeundervisning for voksne. Der er udredes også i forhold til specifikke matematikvanskeligheder, såsom dyskalkuli/talblindhed. Hvis udreder ikke i forhold til fx fagligt standpunkt eller lign. Her henvises der til FVU hos VUC.