Gå til hovedindhold

Henvisningsskemaer

Der er fri henvisningsret til ViSP, hvilket betyder, at alle borgere i Faxe, Vordingborg og Næstved Kommuner kan henvende sig direkte til ViSP. Ligeledes kan sagsbehandlere, læger, pårørende og andre samarbejdspartnere rette henvendelse til ViSP på borgerens vegne. Henvisningen kan ske via vores selvbetjeningsside, hvorefter borgeren vil blive kontaktet inden for 15 hverdage.

Hvis der er spørgsmål til henvisningsskemaet, så ring gerne på 5588 6900. Det er vigtigt, at ViSP sammen med henvisningsskemaet modtager alle oplysninger i sagen. Det kan være relevante journalnotater om sygdomsforløbet fx scanningsresultater af hjernen, genoptræningsplan, neuropsykologisk undersøgelse mm.

 

Vær opmærksom på, at der er to måder at gøre det på, når du har trykket på det relevante henvisningsskema:

  • Vælg MitID, hvis du vil bruge MitID. Valgmuligheden findes øverst i topmenuen på siden. Dine basisoplysninger udfyldes automatisk i henvisningsskemaet. MitID verificerer din afsendelse.
  • Vælg manuelt login, hvis du ikke har MitID eller udfylder henvisningen for en anden. Valgmuligheden findes øverst i topmenuen på siden. Udfyld den henvistes oplysninger og husk at sikre, at der er givet mundtligt samtykke fra den henviste til at udfylde henvisningsskema og samtykkeerklæring.

Forløb på ViSP

Der er fri henvisningsret til ViSP, hvilket betyder, at alle borgere fra Næstved, Faxe og Vordingborg Kommuner kan henvende sig direkte til ViSP. Ligeledes kan sagsbehandlere, læger, pårørende og andre samarbejdspartnere rette henvendelse til ViSP på borgerens vegne.

Henvisningen kan ske ved at udfylde vores henvisningsskema, hvorefter borgeren vil blive kontaktet inden for 15 hverdage.
Hvis der er spørgsmål til henvisningsskemaet, kan du altid ringe.

Det er vigtigt, at ViSP sammen med henvisningsskemaet modtager alle oplysninger i sagen. Det kan være relevante journalnotater om sygdomsforløbet fx scanningsresultater af hjernen, genoptræningsplan, neuropsykologisk undersøgelse mm.

Sagsgang

Indledningsvis vil vi vurdere, om borgeren er berettiget til et tilbud og derefter evt. iværksætte et tilbud med henblik på at kompensere eller afhjælpe funktionsvanskelighederne.
Tilbuddene er individuelt tilrettelagt. ViSP er i nær kontakt med borgerens hjemkommune med henblik på at afpasse tilbuddet tværfagligt og tværsektorielt i forhold til kommunens øvrige tilbud.