Gå til hovedindhold

Stemme

Få hjælp til at håndtere og kompensere for vanskeligheder med stemmen fx hæshed, stammen, løbsk tale og udtalevanskeligheder.

Indhold

  Stemme

  Hvad er stammen?

  Årsagen til stammen kendes endnu ikke helt, men det antages at arvelighed spiller en stor rolle.
  Stammen opleves som forlængelser og gentagelser af ord, stavelser eller lyde og som blokeringer i taleorganerne, der forhindrer ordene i at komme ud. Stammen kan følges op af spændinger i hals og krop og evt. af medbevægelser.
  Det er ca. 1 % af Danmarks befolkning der stammer.

  Mere om stammen

  • Graden af stammen kan variere i forskellige situationer
  • Stammen kan næsten forsvinde i perioder
  • Stammesymptomerne er forskellige fra person til person
  • Mange prøver at skjule deres stammen
  • Mange mennesker der stammer undgår at tale i bestemte sammenhænge (i telefon, til fest mm.)
  • En person kan ikke selv gøre for, at han/hun stammer

  Hvad kan ViSP tilbyde?

  På grundlag af en personlig samtale tages der stilling til, om det er hensigtsmæssigt at tilbyde undervisning.
  Undervisningen kan foregå individuelt og i grupper.
  Ved den individuelle undervisning vil der være fokus på den enkeltes vanskeligheder. Gruppeundervisningen tilbydes som et stamme-gruppeforløb, og her er der mulighed for at spejle sig i andre og i fællesskab arbejde med kommunikation og teknikker.

  Formål med undervisningen

  Gennem undervisning kan en person der stammer lære sin stammen bedre at kende. Undervisningen har til hensigt at:

  • lære personen at kommunikere bedre
  • lære redskaber til at stamme på en mindre anstrengt måde og opnå en mere flydende tale
  • få viden om stammen
  • få en større accept af stammen
  • lære personen at kunne sige så meget han/hun vil, så ofte det ønskes
  • arbejde med eventuelle negativer tanker og undgåelsesadfærd

  Sådan kontaktes ViSP

  Hvis du har afsluttet folkeskolen og/eller er over 18 år, kan du henvende dig direkte til ViSP på tlf. 5588 6900.

  Undervisning og materialer er gratis.

  Årsager til stemmevanskeligheder

  Mange mennesker bruger stemmen forkert og uhensigtsmæssigt. Stemmeproblemerne vender ofte tilbage igen og igen.
  Stemmevanskelighederne kan også opstå som følge af:

  • Hals- og luftvejssygdomme
  • Cancer
  • Følgevirkninger efter operationer
  • Følgevirkninger efter strålebehandlinger i halsområdet
  • Andre udefra kommende påvirkninger mm.

  Har du problemer med stemmen?

  • Føles det anstrengende at tale?
  • Bliver du hæs i løbet af dagen?
  • Kan din stemme ikke holde til at blive brugt hele dagen?
  • Har du rømmetrang eller hoste?
  • Forsvinder din stemme helt?
  • Har du en klump i halsen?
  • Gør det ondt, når du taler?
  • Bliver du let forpustet?
  • Har din stemme ændret sig?

  Husk – hvis du er hæs i mere end 14 dage, bør du gå til halslæge og få undersøgt årsagen.

  Hvad kan ViSP tilbyde?

  ViSP tilbyder stemmeundervisning, rådgivning og vejledning til voksne, som har stemmevanskeligheder.
  Undervisningen har til formål at mindske stemmegenerne og gøre stemmen så funktionsdygtig som muligt.

  Alle stemmeelever skal undersøges af en øre-næse-halslæge, før stemmeundervisningen kan gå i gang. Dette er vigtigt for at udelukke eventuelle sygdomme på stemmebåndene eller andre lidelser, der kræver medicinsk eller kirurgisk behandling.

  Stemmekonsulenten fra ViSP foretager derefter en stemmeundersøgelse. Her bliver stemmen vurderet igennem samtale, oplæsning og forskellige stemmeprøver. Derefter bliver der taget stilling til, om der er behov for stemmeundervisning, vejledning mm.

  Undervisningen vil ofte indeholde

  • Afspænding/udstrækning
  • Åndedrætsøvelser
  • Stemmeøvelser
  • Kropsholdning
  • Stemmehygiejne
  • Vurdering af behov for hjælpemiddel

  Hvad er laryngectomi (strubeløse)?

  Laryngectomi betyder, at hele strubehovedet og noget af det omkringliggende væv er bortopereret. Ofte bliver man opereret på grund af cancer i struben, men i sjældne tilfælde kan laryngectomi skyldes ulykkestilfælde.

  Operationen gør at borgeren skal trække vejret igennem et åndingshul på halsens forside. Som følge af operationen er man ikke i stand til at tale.

  Hvad kan ViSP tilbyde?

  ViSP tilbyder i et samarbejde med Region Sjællands øvrige kommunikationscentre undervisning og taletræning til borgere der har fået bortopereret struben.

  Kontakt ViSP for yderligere information.

  Hvad er tracheostomi?

  At være kanylebærer – tracheostomeret – vil sige, at man har indsat et rør (en kanyle) fra forsiden af halsen ind i luftrøret. Der kan være flere årsager til, at man er tracheostomeret. Ofte skyldes det at slimhinderne i halsen har behov for ro efter canceroperation eller strålebehandling. Det kan desuden skyldes andre sygdomme eller ulykkestilfælde, som gør det besværligt eller umuligt at trække vejret den normale vej.

  Det er meget forskelligt hvor længe man har behov for at anvende kanyle. Det kan variere fra få dage til måneder. Nogen må anvende kanylen permanent.

  Hvad kan ViSP tilbyde?

  ViSP tilbyder i et samarbejde med Region Sjællands øvrige kommunikationscentre undervisning og taletræning til borgere der har fået bortopereret struben.

  Kontakt ViSP for yderligere information.

  ViSP tilbyder stemmeundervisning til transpersoner og nonbinære personer. Gennem stemmeundervisning er der mulighed for at ændre på stemmen og gøre den mere maskulin, mere feminin eller mere neutral, så den passer til din oplevede kønsidentitet.
  Det er afgørende for resultatet, at du afser tid til at træne hjemme, og at du bruger din nye stemme så meget som muligt i forskellige hverdagssituationer.

  Undervisningen vil ofte indeholde:

  • Undervisning i stemmens funktion og god stemmebrug
  • Øvelser for kropsholdning, vejrtrækning og afspænding
  • Stemme- og kommunikationsøvelser med fokus på dit ønskede kønsudtryk
  • Arbejde med stemmens tonehøjde og klang
  • Tilrettelæggelse af hjemmetræning
  • Undervisning i brug af apps, der kan måle grundtonen mv.

  Læs mere om Tale, sprog og stemme