Gå til hovedindhold

Kontakt

Indhold

  Der er fri henvisningsret til ViSP, hvilket betyder, at alle borgere i medlemskommunerne kan henvende sig direkte til ViSP. Ligeledes kan sagsbehandlere, læger, pårørende og andre samarbejdspartnere rette henvendelse til ViSP på borgerens vegne. Henvisningen kan ske via vores selvbetjeningsside, hvorefter borgeren vil blive kontaktet inden for 15 hverdage.

  Hvis der er spørgsmål til henvisningsskemaet, så ring gerne på 5588 6900. Det er vigtigt, at ViSP sammen med henvisningsskemaet modtager alle oplysninger i sagen. Det kan være relevante journalnotater om sygdomsforløbet fx scanningsresultater af hjernen, genoptræningsplan, neuropsykologisk undersøgelse mm.

  Hørekonsulenterne kan kontaktes

  Pr. telefon

  Direkte linje til hørekonsulenterne
  – ring 5588 6900 og tast 1 mandag, tirsdag og torsdag mellem kl. 8.00 og 9.00

  Her gives telefonrådgivning og der er mulighed for at aftale tid med hørekonsulenterne.

  Oplys navn, adresse og cpr-nummer.

  Ved eventuelle afbud er telefonen på ViSP åben mandag til fredag kl. 8.00-12.00 på telefon 5588 6900

  Pr. mail

  Send via digital post (Husk at skrive “Att. høreafdelingen” i emnefeltet).

  Her er der er mulighed for at aftale tid med hørekonsulenten eller sende konkrete spørgsmål.

  Husk at oplyse navn, adresse og fødselsdato.

  Træffestederne

  Det er muligt at lave en aftale på et af vores træffesteder i vores tre samarbejdskommuner. Husk altid at bestille tid i forvejen – kontakt høreafdelingen på tlf. 5588 6900 mandag, tirsdag og torsdag kl. 8-9 eller på mail via digital post.


  Hovedadresse


  Birkebjerg Allé 3
  4700 Næstved

  Øvrige træffesteder

  Faxe Sundhedscenter
  Præstøvej 78F
  4640 Faxe

  Sankelmarksvej 10 - bygning L
  4760 Vordingborg

  Sundhedscenter Stege
  Peblingerende 2
  4780 Stege