Gå til hovedindhold

ADHD

‎ADHD og lignende opmærksomhedsvanskeligheder

Indhold

  Har du ADHD, ADD eller lignende opmærksomhedsvanskeligheder, der forhindrer dig i at finde fodfæste i uddannelse eller job? På ViSP tilbyder vi forløb, hvor du får mulighed for at arbejde med kompenserende strategier.

  Problemer med hukommelse, koncentration og opmærksomhed kaldes også kognitive vanskeligheder. 
  Personer med kognitive vanskeligheder bliver ofte misforstået, idet symptomerne eksempelvis kan opfattes som dovenskab, negativitet, urolighed og manglende initiativ.


  Hvad kan ViSP tilbyde?

  ViSP udreder og afdækker vanskelighederne og kommer med anbefalinger i forhold til hvordan der kan kompenseres. Herudover tilbydes der kortere specialundervisningsforløb.

  Undervisningen har til hensigt at give større indsigt i og forståelse af din egen situation, samt hvilken betydning de kognitive vanskeligheder kan have i din hverdag, uddannelse og/eller arbejde.

  Du vil i undervisningsforløbet blive præsenteret for forskellige måder at forstå og kompensere for dine vanskeligheder, så du bliver mere rustet til at klare dine daglige aktiviteter.

  Undervisningens indhold vil blive tilrettelagt ud fra den enkeltes behov.
  Indholdet kan for eksempel være:

  • Øget indsigt i egen situation
  • Kendskab til og brug af kognitive kompenserende strategier
  • Kommunikationsstrategier
  • Hukommelsesstrategier
  • Relevant viden om hjernen og dens funktioner

   

  For at få hverdagen med uddannelse, job og familieliv til at fungere skal man kunne planlægge, overskue tid, løse opgaver, styre sine følelser og samarbejde med andre.

  Hvis du oplever, at nogle af disse ting er svære for dig, kan du have glæde af dette kursus.

  Hvem er kurset til?

  Kurset er til unge og voksne, der har ADHD eller andre opmærksomhedsforstyrrelser. Det vil sige unge og voksne, som har svært ved at koncentrere sig, som kommer til at handle overilet, og som har uro i kroppen.

  Hvad består kurset af?

  Kurset består af 10 undervisningsgange á 2 timer. Der er som udgangspunkt undervisning én gang om ugen, og et kursus varer derfor ca. 3 måneder. Der er op til 12 deltagere på et kursus.

  Hver undervisningsgang har et bestemt tema, som I arbejder med. Undervisningen er bygget op om øvelser, som giver dig redskaber til at tackle de udfordringer, som du kender fra dagligdagen.

  Kurset handler bl.a. om:

  • Opmærksomhedskontrol
  • Hukommelse
  • Håndtering af tanker og følelser
  • Impulskontrol
  • Løsningsmuligheder og konsekvenser
  • Planlægning
  • Konflikthåndtering.


  Hvad sker der så?

  Du kommer til en samtale, hvor vi finder ud af om kurset er noget for dig.
  Hvis du tilmeldes kurset, vil du få en tydelig plan for, hvad der kommer til at foregå.

   

  Hvordan kan du melde dig til?
  Udfyld henvisningsskemaet via selvbetjening.