Gå til hovedindhold

Indsatsområder

Indhold

  ViSP har flere indsatsområder inden for hørediagnoser. 

  Indsatsområder

  Hvad er APD?

  APD er en forkortelse af Auditory Processing Disorder.

  Når en person har APD, betyder det, at der er normal hørelse, men at hjernen ikke forstår, hvad der bliver sagt.
  Borgere med APD har svært ved at adskille talesprogets lyde og ved at følge verbale instruktioner, og problemet er oftest størst, når der er baggrundsstøj. Selve årsagen til APD er ukendt, men formodes at skyldes en forstyrrelse i det centrale auditive nervesystem.

  Hvad kan ViSP tilbyde?

  Borgere, der er udredt for APD på en offentlig høreklinik, henvises til ViSPs hørekonsulenter, som i samarbejde med borgeren tilrettelægger et individuelt undervisningsforløb, hvor der er fokus på eventuel høreapparatbehandling, skelnetræning, lytte- og opmærksomhedstræning samt afprøvning af høretekniske hjælpemidler.

  Hvad er lydfølsomhed?

  Lydfølsomhed, også kaldet hyperacusis, kan defineres som en forvrænget oplevelse af normal og naturlig lyd. Ved lydfølsomhed bliver øret ikke fysisk skadet af at blive udsat for normal lyd i hverdagen, men det kan have store konsekvenser på det psykiske plan. Lydfølsomhed viser sig i forskellige sammenhænge med hørenedsættelse, bl.a. i forbindelse med tinnitus og Menière, men også i forbindelse med almindelig hørenedsættelse. Man kan også være lydfølsom uden at have hørenedsættelse. Lydfølsomhed ses f.eks. som en ledsagende lidelse ved eftervirkningerne af hjernerystelse og piskesmæld.

  Lydfølsomhed kan inddeles i:

  • Recruitment – reduceret dynamikområde og øget følsomhed for lyd og dermed forstærkning
  • Misofobi – gener/reaktion i forhold til bestemte lyde
  • Phonofobi – en egentlig fobi /angst for at blive udsat for meget lyd

  Hvad kan ViSP tilbyde?

  ViSP tilbyder samtaler vedrørende lydfølsomhed. Forløbene varierer efter behov.
  Viden om lydfølsomhed og ændring i opfattelsen af generende lyd er en vigtig del af processen.

  Hvad er Menière?

  Menière er en sygdom i indre øre.
  Nedenstående symptomer kan indikere, at man har Menière:

  • Svimmelhedsanfald
  • Tinnitus (proces i indre øre der opfattes som lyd af hjernen)
  • Svingende hørelse, ofte med dårlig bashørelse
  • Reduceret tolerance over for almindelige hverdagslyde

  Årsagen til Menière er stadig ukendt. Menière har ofte en markant indflydelse på det daglige og sociale liv.

  Hvad kan ViSP tilbyde?

  ViSP tilbyder eneundervisning og vejledning. Forløbet tilrettelægges individuelt og tilpasses den enkeltes ønsker og behov. Der arbejdes på, at borgeren nemmere kan håndtere sin hverdag med Menière. Et forløb varer normalt mellem 1 og 12 timer. Herunder kan der indgå kontakt til jobcenter, audiologisk klinik samt vejledning til pårørende. Kontakt høreafdelingen for en aftale.

  Hvad er tinnitus?

  Tinnitus betyder “det ringer”, og høres af mange som en hylen, brummen eller lignende. Tinnitus opleves som en subjektiv lyd i et eller begge ører eller midt i hovedet.

  Cirka 8-10% af danskerne menes at have tinnitus, heraf ca. 1% i svær grad. Ofte opleves søvnproblemer, lydfølsomhed, koncentrationsbesvær og stresssymptomer. Tinnitus kan optræde i sammenhæng med hørenedsættelse.

  Hvad kan ViSP tilbyde?

  ViSP tilbyder eneundervisning og vejledning. Forløbet tilrettelægges individuelt og tilpasses den enkeltes ønsker og behov. Der arbejdes på, at borgeren nemmere kan håndtere sin hverdag med tinnitus. Et forløb varer normalt mellem 1 og 12 timer. Kontakt høreafdelingen for en aftale.

  ViSP holder informationsmøde om tinnitus og lydfølsomhed

  Der er også mulighed for at deltage i “Informationsmøde om tinnitus og lydfølsomhed”. Alle er velkomne.
  Næste informationsmøde kan ses under arrangementer her på hjemmesiden, som begivenhed på Facebook og annonceres i lokalaviserne.
  På informationsmøderne orienteres der om de væsentligste årsager til tinnitus, det limbiske system og gode råd om, hvordan fokus kan blive flyttet væk fra tinnitus.

  Det er vigtigt at blive udredt af en ørelæge, hvis man oplever længerevarende tinnitus. Hørekonsulenten vil ofte tage udgangspunkt i resultatet af ørelægens undersøgelse.
  ViSP samarbejder ligeledes med høreklinikkerne i Nykøbing F., Slagelse og Køge omkring borgere med tinnitus, f.eks. til afprøvning af bedsidemaskere.

  Hvad er Cochlear Implant?

  Med et CI er det muligt at genskabe en form for hørelse hos svært hørehæmmede eller døvblevne.

  CI består af en udvendig og en indvendig del.

  Den udvendige del ligner et høreapparat og indeholder en mikrofon og en lille computer. Den kaldes en taleprocessor. Lyden sendes herfra gennem en ledning til en transmitter (sender). Senderen sidder fast på siden af hovedet med en magnet.

  Den indvendige del (implantatet) indsættes ved operation. Implantatet består af magnetens indvendige del samt en dekoder og en elektrode, som er indsat i indre øre (øresneglen). Elektroden har en række elektrodepunkter, der stimulerer direkte på hørenerven. Lyden sendes som elektriske impulser via hørenerven til hjernen.

  Hvad kan ViSP tilbyde?

  VISP tilbyder undervisning og rådgivning af voksne, der har gennemgået en CI-operation. VISP har et tæt samarbejde med CI-centrene i Gentofte, Odense og Århus.

  Undervisningen foregår primært som eneundervisning. Behovet for undervisning varierer og derfor tilrettelægges undervisningsforløbet i et samarbejde mellem hørekonsulenten og CI-brugeren. Undervisningen tilpasses den enkeltes behov og ønsker.

  Målet for undervisningen er at få det størst mulige udbytte af CI. Der arbejdes med tilvænning til lyd samt taleforståelse på mange niveauer. Undervisningen kan også omfatte afprøvning af og ansøgning om relevante høretekniske hjælpemidler samt rådgiving til erhvers- og uddannelseaktive.

  Hvad er skelnetab?

  Ud over hørenedsættelse kan man have nedsat skelneevne. Det betyder, at det er vanskeligt at skelne og forstå tale, selv om man kan høre lyden.
  Ved høreprøven hos øre-næse-halslægen eller på høreklinikken måles skelneevnen for at se, om der er et skelnetab.
  Høreapparater afhjælper kun delvist nedsat skelneevne. Det er afgørende at være opmærksom på at skabe gode lytteforhold eller høretaktik for at kommunikationen kan optimeres.

  Tips til god kommunikation:

  • Tal tydeligt og langsommere (ikke højere)
  • Sørg for øjenkontakt
  • Sørg for kort afstand imellem jer
  • Undgå at skjule munden
  • Sørg for god belysning (undgå modlys)
  • Undgå baggrundsstøj
  • Tal en ad gangen
  • Gentag eller omformulér for at undgå misforståelser

  ViSP afholder kommunikationskurser, der sætter fokus på dette. Læs mere i pjecen “Kommunikationskursus”, som udleveres hos ViSP eller kontakt høreafdelingen for mere information.