Gå til hovedindhold

Hørelse

Få hjælp til at håndtere og kompensere for vanskeligheder med hørelsen, bl.a. høretab, Cochlear Implant, Menière og tinnitus.

Indhold

  Høreafdelingen tilbyder rådgivning, vejledning og undervisning til dig med:

  • Høretab
  • Skelnetab
  • Høreapparat – eller overvejer du at få et høreapparat
  • Cochlear Implant (CI) eller overvejer du/ afventer du en operation
  • Meniére
  • Tinnitus
  • Behov for ene-eller gruppeundervisning i hvordan dine hørevanskeligheder takles bedst muligt
  • Hørevanskeligheder i forhold til uddannelse eller job
  • Behov for afprøvning af høretekniske hjælpemidler samt undervisning i hvordan de anvendes

  Har du pårørende eller nære netværk du ønsker med i samarbejdet, er de velkomne.

  Ydelser på ViSP

  Hvornår er der behov for høretekniske hjælpemidler?

  Behovet for høretekniske hjælpemidler kan opstå, hvis brugen af høreapparater ikke i tilstrækkelig grad afhjælper den hørehæmmedes vanskeligheder. Det kan både gøre sig gældende privat, under uddannelse eller på arbejdspladsen. Her kan det være relevant med høreteknisk udstyr bl.a. til fjernsyn, telefon, alarmering og/eller i kommunikative sammenhænge.

  Hvad gør hørekonsulenten?

  På ViSP vil hørekonsulenten indledningsvis udrede hørevanskelighederne. Det relevante hjælpemiddel afprøves, og der undervises i brugen af dette. Hvis hjælpemidlet i væsentlig grad afhjælper problemet i forhold til livssituation og dagligdag, hjælper vi med udfærdigelsen af ansøgningen til den pågældende kommune, (jvf. Serviceloven §112 og LAB-loven).
  Hjælpemidler og eventuel arbejdspladsindretning bevilges af jobcentret i bopælskommunen i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 100.

  Hovedadresse
  Videnscenter for Specialpædagogik
  Birkebjerg Allé 3
  4700 Næstved

  Øvrige træffesteder:

  Faxe Sundhedscenter
  Præstøvej 78F
  4640 Faxe

  Sankelmarksvej 10L
  4760 Vordingborg

  Sundhedscenter Stege
  Peblingerende 2
  4780 Stege

  Husk altid at bestille tid i forvejen – kontakt høreafdelingen på tlf. 5588 6900 mandag, tirsdag og torsdag kl. 8-9 eller på mail via digital post.

  Lukkedage på træffestederne

  Påske
  Der er lukket på træffestederne de 3 dage før påske.

  Sommerperiode
  Der vil i løbet af sommerperioden være lukket i nogle uger på træffestederne under hørekonsulenternes ferier.
  Lukkeugerne vil blive annonceret på de kommunale sider i lokalaviserne samt her på hjemmesiden.

  Kontakt ViSP for yderligere information på tlf. 5588 6900.

  Fakta om hørehæmmede i erhverv/under uddannelse

  Ca. hver 10. dansker i den erhvervsaktive alder har problemer med hørelsen.

  Hørenedsættelse, tinnitus, Menière og lydfølsomhed kan give svære udfordringer i forbindelse med job og uddannelse.
  Ofte er det borgeren selv, der henvender sig til ViSP for at få hjælp og støtte til at løse de opståede problemstillinger.

  Hvad tilbyder ViSP?

  ViSP har i høreafdelingen hørekonsulenter med speciale i uddannelses- og erhversvsager.

  Hørekonsulenterne tilbyder rådgivning og vejledning og evt. koordination af sager, hvor der er kontakt til jobcenter, uddannelsessted og arbejdsplads ud fra en specialpædagogisk synsvinkel.

  Ved behov for hjælpemidler tilbyder ViSP afprøvning og anbefaling af de hjælpemidler, der kan kompensere for problemer, som høretabet giver i forhold til at bevare tilknytningen til arbejdsplads/uddannelse eller blot afhjælpe mindre problemer, som den nedsatte hørelse giver. Det er jobcentret, der har bevillingsmyndigheden.

  ViSP kan vejlede både arbejdstager og arbejdsgiver i forhold til ændringer på arbejdspladsen eller i arbejdsfunktioner, der kan mindske eller måske helt afhjælpe virkningerne af hørehandicappet.

  I forbindelse med uddannelse kan ViSP ved henvendelse fra uddannelsesinstitutionen og SPS-ansvarlige (specialpædagogisk støtte) afprøve/anbefale hjælpemidler samt vejlede studievejleder og undervisere i forhold til selve uddannelsen og evt. praktik og erhvervsvalg. Det er SU-styrelsen, der har bevillingsmyndigheden. Læs evt. mere på www.spsu.dk

  Høreafdelingen tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning i/til

  Social- og sundhedshjælpere under uddannelse

  • Kurser for kommunale høreomsorgsassistenter
  • Kurser vedrørende tinnitus, Menière og lydfølsomhed
  • Kurser vedrørende kommunikation
  • Kurser i Mindfulness og afspænding, primært for borgere med CI eller tinnitus
  • Kurser i tegnstøttet kommunikation (betalingsopgave)
  • Foredrag og undervisning i
   • lokale høreforeninger
   • personalegrupper
   • på arbejdspladser mm.

  Undervisningen foregår primært ved faglig information, dialog, rådgivning, vejledning og praktiske øvelser, hvor det findes relevant.

  Målet er at sikre opkvalificering af medarbejderne på en række arbejdsområder indenfor undervisning, sundhed og omsorg.
  For personer med hørevanskeligheder er målet gennem viden og gode råd at få bedre kendskab til egen situation, og derved få en nemmere dagligdag.

  For yderligere information eller spørgsmål kontakt høreafdelingen.