Gå til hovedindhold

Hørelse

Få hjælp til at håndtere og kompensere for vanskeligheder med hørelsen, bl.a. høretab, Cochlear Implant, Menière og tinnitus.

Indhold

  Høreafdelingen tilbyder rådgivning, vejledning og undervisning til dig med:

  • Høretab
  • Skelnetab
  • Høreapparat – eller hvis du overvejer at få et høreapparat
  • Cochlear Implant (CI) eller hvis du overvejer en CI-operation
  • Meniére
  • Tinnitus
  • Behov for ene-eller gruppeundervisning i hvordan dine hørevanskeligheder takles bedst muligt
  • Hørevanskeligheder i forhold til uddannelse eller job
  • Behov for afprøvning af høretekniske hjælpemidler samt undervisning i hvordan de anvendes

  Har du pårørende, du ønsker med i samarbejdet, er de velkomne.

  Ydelser på ViSP

  Hvornår er der behov for høretekniske hjælpemidler?

  Behovet for høretekniske hjælpemidler kan opstå, hvis brugen af høreapparater ikke i tilstrækkelig grad afhjælper hørevanskelighederne. Det kan både gøre sig gældende privat, under uddannelse eller på arbejdspladsen. Her kan det være relevant med høretekniske hjælpemidler bl.a. til fjernsyn, telefon, alarmering og/eller i kommunikative sammenhænge.

  Hvad gør hørekonsulenten?

  På ViSP vil hørekonsulenten indledningsvis udrede hørevanskelighederne. Det relevante høretekniske hjælpemiddel afprøves, og der undervises i brugen af dette. Hvis hjælpemidlet i væsentlig grad afhjælper problemet i forhold til livssituation og dagligdag, hjælper vi med udfærdigelsen af ansøgningen til den pågældende kommune (jf. Serviceloven §112).
  Hjælpemidler og eventuel arbejdspladsindretning bevilges af jobcentret i bopælskommunen (jf. LAB-loven).

  Fakta om hørehæmmede i erhverv/under uddannelse

  Ca. hver 10. dansker i den erhvervsaktive alder har problemer med hørelsen.

  Hørenedsættelse, tinnitus, Menière og lydfølsomhed kan give svære udfordringer i forbindelse med job og uddannelse.

  Hvad tilbyder ViSP?

  ViSP har i høreafdelingen hørekonsulenter med speciale i uddannelses- og erhvervssager.

  Hørekonsulenterne tilbyder rådgivning og vejledning og evt. koordination af sager, hvor der er kontakt til jobcenter, uddannelsessted og arbejdsplads ud fra en specialpædagogisk synsvinkel.

  Erhverv

  Ved behov for høretekniske hjælpemidler tilbyder ViSP afprøvning og anbefaling af de hjælpemidler, der kan kompensere for problemer, som høretabet giver i forhold til at bevare tilknytningen til arbejdspladsen. Det er jobcentret, der har bevillingsmyndigheden.
  ViSP kan vejlede både arbejdstager og arbejdsgiver i forhold til ændringer på arbejdspladsen eller i arbejdsfunktioner, der kan mindske eller måske helt afhjælpe virkningerne af hørevanskelighederne.

  Uddannelse

  I forbindelse med uddannelse kan ViSP ved henvendelse fra uddannelsesinstitutionen og SPS-ansvarlige (specialpædagogisk støtte) afprøve/anbefale høretekniske hjælpemidler samt rådgive studievejleder og undervisere i forhold til selve uddannelsen og evt. praktik og erhvervsvalg.
  Det er SU-styrelsen, der har bevillingsmyndigheden. Læs evt. mere på www.spsu.dk

  Høreafdelingen tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning i/til

  • Social- og sundhedshjælpere under uddannelse
  • Kurser for kommunale høreomsorgsassistenter
  • Kurser vedrørende tinnitus, Menière og lydfølsomhed
  • Kurser vedrørende kommunikation
  • Foredrag og undervisning i
   • lokale høreforeninger
   • personalegrupper
   • på arbejdspladser mm.

  Undervisningen foregår primært ved faglig information, dialog, rådgivning, vejledning og praktiske øvelser, hvor det findes relevant.

  Målet er at sikre opkvalificering af medarbejderne på en række arbejdsområder indenfor undervisning, sundhed og omsorg.
  For personer med hørevanskeligheder er målet gennem viden og gode råd at få bedre kendskab til egen situation, og derved få en nemmere dagligdag.

  For yderligere information eller spørgsmål kontakt høreafdelingen.

  Hovedadresse

  Birkebjerg Allé 3
  4700 Næstved

  Øvrige træffesteder:

  Faxe Sundhedscenter
  Præstøvej 78F
  4640 Faxe

  Sankelmarksvej 10 - bygning L
  4760 Vordingborg

  Sundhedscenter Stege
  Peblingerende 2
  4780 Stege

  Husk altid at bestille tid i forvejen – kontakt høreafdelingen på tlf. 5588 6900 mandag, tirsdag og torsdag kl. 8-9 eller på mail via digital post (direkte link findes i blå boks).

  Lukkedage

  Sommerperiode
  Der kan i løbet af sommerperioden være lukket i nogle uger under hørekonsulenternes ferier.
  Eventuelle lukkeuger vil blive annonceret på de kommunale sider i lokalaviserne, på vores facebookside samt her på hjemmesiden.

  Kontakt ViSP for yderligere information på tlf. 5588 6900 alle hverdage kl. 8-12