Gå til hovedindhold

Høreapparater

Indhold

  ViSP hjælper dig med dine nye høreapparater. Læs mere om hvordan vi bedst muligt gør dig fortrolig med dine høreapparater.

  Om høreapparater

  Pædagogiske justeringer af høreapparat

  Hvis man er høreapparatbehandlet på en offentlig høreklinik (på sygehuset), har man mulighed for at få sine høreapparater justeret på ViSP i forbindelse med undervisning. De første tre måneder efter udleveringen skal justeringer foregå på høreklinikken.

  Hørelsen ændrer sig ofte gradvist, og det er derfor vigtigt indimellem at få høreapparatet justeret, så udbyttet optimeres.

  Ved justering af høreapparatet kan man bl.a. ændre lydniveauet samt regulere høreapparatets øvrige funktioner (f.eks. fjerne/tilføje programmer og aktivere en volumenkontrol).

  Hvis man har fået udleveret sit høreapparat hos en privatpraktiserende ørelæge eller hos en privat forhandler af høreapparater, skal alle justeringer foregå der.

  God hørelse kræver mere end god teknik. Hørekonsulenten vil derfor give råd og vejledning om kommunikation, vedligeholdelse af høreapparaterne, korrekt isætning m.m. Dette tilbud gælder for alle borgere, uanset hvor høreapparatet er udleveret.

         ViSPs tilbud:

  Privat-
  indkøbte høreapparater

  Høreapparatbutik

  Offentligt udleverede høreapparater


  Høreklinik

  Offentligt udleverede høreapparater


  Puljeørelæge


  Afprøvning/ansøgning af høretekniske hjælpemidler

  🗸 🗸 🗸

  Undervisning i og justering af høreapparat i eget hjem

    🗸  

  Undervisning i og justering af høreapparat på ViSP

    🗸  

  Vedligeholdelse af høreapparater/høreomsorg i Næstved og Vordingborg Kommuner

  🗸 🗸 🗸


  Rådgivning/vejledning

  🗸 🗸 🗸

  Undervisning vedrørende:

  APD, CI, kommunikation, job, uddannelse og hørelse, Menière, lydoverfølsomhed,
  tegnstøttet kommunikation og tinnitus

  🗸 🗸 🗸

  Batterier og slange er gratis for alle høreapparatbrugere.

  Batterier og slange udleveres på de udleveringssteder, der står i ViSPs pjecer for høreområdet.

  Du kan også rekvirere batterier og slange hos:

  Oticon på telefon 3917 7444 / mandag-fredag kl. 08.00 – 16.00
  eller via hjemmesiden www.oticon.dk

  Du skal oplyse din adresse og dit CPR-nummer, samt hvilke batterier du anvender.
  Herefter vil du få det bestilte tilsendt uden omkostninger.

  Brugte høreapparatbatterier må ikke smides i skraldespanden, men skal afleveres på eksempelvis genbrugsstationen.

  Batteriernes brugstid varierer efter størrelse (normalt 5-14 dage).
  Batterierne aktiveres, når klistermærket fjernes fra bagsiden, og holdbarheden forlænges væsentligt, hvis batterierne først isættes efter ca. 1 min.

  Du kan selv sende dit høreapparat til reparation!

  Alle offentligt udleverede høreapparater under 4 år kan repareres gratis.
  På dine høreapparatpapirer kan du se, hvor gamle dine høreapparater er. Alternativt kan borgere i Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner få dette oplyst ved at kontakte hørekonsulenterne på ViSP på telefon 5588 6900 mandag, tirsdag og torsdag kl. 8-9.


  Gør følgende:

  1. Tag batteriet ud af høreapparatet (gælder ikke for genopladelige høreapparater)
  2. Pak apparatet i solid emballage
  3. Vedlæg en seddel med følgende oplysninger:
   – Navn, adresse og fødselsdato
   – Årsagen til at høreapparatet skal repareres
  4. Send høreapparatet til firmaet
   Høreapparatfirmaet vil efter reparationen, returnere høreapparatet direkte til dig.

  Høreapparatfirma-adresser:

  Bernafon Servicecenter
  Sundbyvej 19
  7752 Snedsted

  ReSound – GN Hearing Danmark / Interton
  Lautrupbjerg 7
  2750 Ballerup

  Oticon
  Sundbyvej 19
  7752 Snedsted

  Phonak Danmark / Unitron
  Øster Hougvej 42-44
  5500 Middelfart

  Signia (Siemens / Rexton)
  Nymøllevej 6
  3540 Lynge

  Widex
  Nymøllevej 6
  3540 Lynge

  Defekte ørepropper sendes til:

  Køge Sygehus
  Audiologisk Afsnit
  Lykkebækvej 12
  4600 Køge

  Det er vigtigt at vedligeholde høreapparaterne regelmæssigt.

  ViSP varetager høreomsorgen på vegne af Næstved og Vordingborg Kommune.

  Ved behov for hjælp til:

  • skift af slange
  • skift af filter
  • rengøring af øreprop

  kan man henvende sig følgende steder:

  Høreomsorg Næstved Kommune:

  Du kan aftale tid hos høreomsorgsassistenten på ViSP, Birkebjerg Allé 3 i Næstved – se kontaktoplysninger nedenfor.

  Der er også mulighed for at få et hjemmebesøg af høreomsorgsassisten, hvis det af fysiske eller psykiske årsager ikke er muligt at møde på træffestedet.

  Næstved
  Høreomsorgsassistent Marlene Andersen
  Telefontid mandag, tirsdag og torsdag
  kl. 8 – 9 på tlf. 5131 9807

  Fladså
  Høreomsorgsmedarbejder Grete Larsen,
  Bakkegården, onsdag kl. 10 – 12 på tlf. 2323 4882

  Høreomsorg i Vordingborg Kommune:
  Du kan aftale tid hos høreomsorgsassistenten på Sankelmarksvej 10L i Vordingborg eller på Peblingerende 2 i Stege.
  Se kontaktoplysninger nederst på siden.

  Der er også mulighed for at få et hjemmebesøg af høreomsorgsassistenten, hvis det af fysiske eller psykiske årsager ikke er muligt at møde på træffestedet.

  Vordingborg, Præstø og Møn
  Høreomsorgsassistent Jane Elbæk Olsen
  mandag og tirsdag kl. 8 – 9
  på tlf. 2020 6711

  Langebæk og Mern
  Susanne Gliese Pedersen, Aktivitetshuset
  mandag – torsdag kl. 9 – 15.30
  tlf. 5536 4420/5536 4421

  Høreomsorg i Faxe Kommune:
  Dalby-Rønnede
  Dalby Ældrecenter – Tlf. 3084 3330
  Sneholmgårdsvej 20A, Dalby

  Faxe-Rønnede
  Lindevejscentret – Tlf. 5620 4100
  Lindevej 13, Faxe

  Karise
  Solhavecentret – Tlf. 5620 4940
  Græsvej 1, Karise

  Faxe Ladeplads
  Hylleholtcentret – Tlf. 5620 4900
  Teglhaven 40A, Faxe Ladeplads

  Haslev
  Frederiksgadecentret – Tlf. 5620 4140
  Frederiksgade 8, Haslev