Gå til hovedindhold

Foredrag "Hjernetræthed"

Hjernesagen i Næstved, Vordingborg og Faxe/Haslev inviterer til foredraget "Hjernetræthed"

Hjerne med teksten 'Hjernetræthed'

Hjernesagen i Næstved, Vordingborg og Faxe/Haslev inviterer til foredraget "Hjernetræthed" v/ergoterapeut og udvikler af "Min dag/min energi" Berit Therkelsen. 

Berit fortæller ”Et år efter sygdomsdebut udtrykker mere end 50% af alle med en skade
på hjernen, at hjernetræthed er deres mest invaliderende senfølge! Dette på
trods af evt. fysiske eller kognitive senfølger. Symptomerne på hjernetræthed er
meget individuelle, men fælles for dem alle er, at de ikke nødvendigvis er der
hele tiden. Mange oplever, at den opstår pludseligt og helt uden varsel.”

Berit vil i foredraget fortælle om årsagerne til hjernetræthed og herudfra
komme ind på strategier der kan være givtige for den enkelte for at få bedre
overskud til at kunne udføre vigtige og meningsfulde aktiviteter.” 

 

Målgruppen: Hjernesagen i Næstved, Vordingborg og Faxe/Haslev Kommuner genoptager
nu sine lokale aktiviteter og har nedsat en aktivitetsgruppe som henvender sig til
mennesker der er ramt af en hjerneskade, deres pårørende samt de mange behandlere
der bidrager til at give de ramte borgere livet tilbage.
Der vil året igennem blive afholdt en række foredrag hvor der vil være mulighed for dialog
med foredragsholderen.