Gå til hovedindhold

Tilkøb

Ydelser der ligger udenfor abonnementsordningen kan tilkøbes

Relevante artikler

Indhold

  I det følgende kan du læse om tilkøbsydelser 

  Alle ViSPs medarbejdere har i 2015 gennemført en uddannelse i kognitiv coaching. Anvendelsen af metoden er en integreret del af specialundervisningen for voksne på ViSP.

  I 2016 er fire medarbejdere blevet certificerede indenfor denne metode ved Irene Oestrich Chefpsykolog, Ph.d. Specialpsykolog i psykiatrien og specialist og supervisor i kognitiv adfærdsterapi.

  Kognitiv coaching er baseret på videnskabeligt afprøvede psykologiske metoder og indlæringspsykologiske principper, der har været anvendt til personer med psykosociale vanskeligheder igennem de sidste 60 år og med så god effekt, at sundhedsmyndighederne verden over anbefaler denne metode som første valg (Kilde: Oestrich, 2010).

   

  Kognitiv coaching – tilkøb

  Formålet med kognitiv coaching er at arbejde med udvikling af borgerens sociale og emotionelle færdigheder samt forbedring af borgerens kommunikations- og problemløsningsevner.

  Det er muligt at tilkøbe individuelle coachingforløb til borgere med behov for dette.

  Konsulenterne arbejder ud fra borgerens ønske om forbedring eller ændring af specifikke personlige og/eller sociale problemstillinger enten i dennes hverdag, i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet.

  Specialpædagogisk mentor – tilkøb

  ViSP kan supplerende varetage mentoropgaver i forhold til unge på uddannelsesinstitutioner eller i job, hvor opgaven hører under anden lovgivning (sektoransvar).

  ViSP tilbyder forløb til unge og voksne, der har behov for støtte til at fastholde job eller uddannelse og/ eller støtte og vejledning i hverdagen.
  Vejlederen vil tilrettelægge forløbet ud fra borgerens individuelle behov. Vejledningen kan foregå på borgerens arbejdsplads, uddannelse eller på ViSP.
  Vejlederen/ mentoren vil også, hvis der er behov, have kontakt med borgerens netværk og andre samarbejdspartnere.
  Målgruppen er oftest borgere med sammensatte, kognitive og/eller psykiatriske vanskeligheder.

  Undervisning og supervision til fagfolk – tilkøb

  ViSP tilbyder at komme ud til virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner for at klæde medarbejdere på til opgaver med et specialpædagogisk fokus.

  ViSP kan sammensætte et forløb, der er tilpasset ønsker og behov for opkvalificering af organisationens medarbejdere.

  Sammensatte funktionsvanskeligheder og kognitive vanskeligheder

  Kognitive vanskeligheder kan være problemer med hukommelse, koncentration og opmærksomhed. Vanskelighederne kan ofte optræde i forbindelse med udviklingsforstyrrelser som ADHD, ADD, autismespektrumforstyrrelse, hjerneskade, specifikke og generelle kognitive funktionsnedsættelser.

  ViSP kan tilbyde oplæg om følgende:

  • Afklaring af læringspotentiale (Er den unge uddannelsesparat?)
  • Unge med ADHD i uddannelsessystemet
  • At leve med ADHD i hverdagen
  • Struktur i hverdagen når man har ASF(autismespektrumforstyrrelse)
  • Ordblind – 10 ting jeg ville ønske min lærer havde vidst – målrettet lærere i folkeskolen
  • Dyskalkuli – kursus – målrettet lærere i folkeskolen